Imprimir esta página

Aula TIC PYMEs de la USC

Ferramentas informáticas para empresas. Interoperabilidade


Proxecto Interreg IVC ICHNOS Plus


Publicado: luns 5 de xullo do 2010

Autora o autor

As ferramentas informáticas coas que conta hoxe unha empresa deben considerarse un ben máis da mesma.

Deben ser eficaces, manexables, seguras e dirixidas a reducir custes. Os sistemas e as ferramentas informáticas coas que conta o tecido empresarial deben comunicar entre si, xa non só dentro da empresa, senón poder interoperar con clientes e Administracións.

A evolución das ferramentas Open Source Software (OSS) e estándares abertos, poñen a disposición do empresario aplicacións e paquetes que lle permiten integrar todas as áreas: xestión de almacén, produción, ventas, contabilidade, comunicacións e atención ó cliente.

Para que unha empresa resulte competitiva necesita adaptarse ós cambios tecnolóxicos.

As aplicacións e TIC que cada empresa necesita deben adaptarse ás necesidades, e a cada momento evolutivo da empresa. Unha empresa pode sufrir cambios que xeren novas necesidades.

Poder actualizar e adaptar as ferramentas que estean utilizando, sen custes, é de vital importancia.

A fluidez e rapidez no fluxo de traballo é outra das premisas que os empresarios necesitan. Así como presentar un interface de usuario amigable.

A unión de todos estes factores favorece a interoperabilidade.

Vantaxes das ferramentas informáticas para empresas(-) titre documents joints (1)


Aula TIC PYMEs de la USC

Dirección web de este artículo:  http://atpemes.usc.es/./?Ferramentas-informaticas-para